Dự án phát triển Quản trị Giáo dục G23.0 

 

Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS Việt Nam chúng tôi!

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

NÂNG TẦM CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG NỀN HỌC THUẬT TOÀN CẦU G23.0.

chất lượng đẳng cấp
tăng hiệu quả
thực chất từ gốc rễ
dễ thực hiện
giảm rủi ro
giảm thời gian
giảm chi phí
xây dựng thương hiệu

Đây là Dự án tư nhân đầu tiên tại Việt Nam thực hiện nghiên cứu và đào tạo, phát triển Quản trị Giáo dục G23.0 ở phạm vi khu vực và toàn cầu.

Dựa trên nền tảng Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu, dự án sẽ cung cấp giải pháp và công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo Nhân lực Cấp cao, các Nhà giáo dục và các Nhà đầu tư trong lĩnh vực Giáo dục ở cả cấp độ trong nước và Quốc tế.

Dự án thực hiện đào tạo các Hiệu trưởng toàn diện, các Nhà quản lý giáo dục đổi mới và các Giáo viên giảng dạy cho các chương trình đổi mới giáo dục Quốc tế.

Ngoài ra, dự án còn tổ chức tập huấn về Quản trị Giáo dục ở phạm vi Quốc gia bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Đây là dự án nghiên cứu và phát triển hệ thống "Higher Education" đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các chương trình học bổng Quốc tế trên phạm vi toàn cầu cho phát triển Quản trị Giáo dục Quốc tế

sinh vien quoc te

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình Quản trị Giáo dục toàn cầu G23.0 (Global) là các chương trình đào tạo đầy đủ (Course work hoặc Full course).

Các chương trình Quản trị Giáo dục Quốc tế G23.0 (International) là các chương trình đào tạo tinh gọn (Course study hoặc Mini course).

THÔNG TIN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC | ORGANIZATION'S/PERSONAL INFORMATION
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ | REPRESENTATIVE'S CONTACT
Số điện thoại | Phone number
Contacts & support

(+84) 24 6656 9157

View Divisions & Schools
Đào tạo theo yêu cầu

Case-study Course Request

 

Besides the Face To Face and Realtime Online courses, EAS Vietnam also offers “ Customer’s Course Request” for Individual or Organizations. Courses are, based on Case-study models with global IHHRM G23.0 standard, to meet the request of specific customer requests

Read more
Đào tạo theo yêu cầu

Mentoring Leadership Services

 

In addition to effective courses, EAS Vietnam also offers Mentoring Leadership Services (MLS) to individual or Organizations. Our services will focus on leadership strategic, brands, models and production.

Read more

Tôi được học nhiều người Thầy, nhưng đây là những kiến thức và phương pháp khác biệt nhất. Vừa chuyên sâu về học thuật, vừa chuyên biệt về giải pháp quản trị. Tôi thấy hiệu quả ngay sau từng buổi học. Tôi ước có nhiều đơn vị như EAS Việt Nam để nhiều người được tiếp cận hơn.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc TTKT TH Tỉnh Phú Thọ - K28 GLS

phat bieu hoc vien

In EAS Vietnam, we always try to design and introduce the best modules and courses. We share all information on website. We change and innovate our methodology and academic systems with up-date methods. Our International courses meet all criteria of job needs. We have courses available for both individuals and organizations with competitive cost. For further information, please visit our website or contact us directly by: (+84)24 6656 9157.

Global Class Programs

DIVISIONS AND SCHOOLS

Top favourite courses

Global leaders and CEO G23.0

This course is designed for people who are seeking to be global leaders, CEO or top managers

Read more
International Human Resource Management G23.0

This course is designed for people who are seeking to be IHHRM (International Human Resource Manager)

Read more
10 Key points about "Westpoint Vietnam"

The academic management system is similar to that of International University. EAS Vietnam offers "Oversea study course"

Read more

TOP FAVOURITE COURSES

Global leaders and CEO G23.0

This course is designed for people who are seeking to be global leaders, CEO or top managers

Read more
International Human Resource Management G23.0

This course is designed for people who are seeking to be IHHRM (International Human Resource Manager)

Read more
10 Key points about "Westpoint Vietnam"

The academic management system is similar to that of International University. EAS Vietnam offers "Oversea study course"

Read more

HEAR FROM OUR STUDENTS

HEAR FROM OUR STUDENTS

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS

News - Events

Hear from partners and media

The countries citizens have won EAS Vietnam Scholarships