fbpx Apply for EAS Vietnam Scholarships/ Đăng ký học bổng EAS Việt Nam | EAS Viet Nam
  • EN EN
  • VI VI
  • JP JP
  • KR KR
  • Русский Русский
TRANG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG EAS VIỆT NAM
EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS APPLICATION FORM

 

PERSONAL INFORMATION/ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân bên dưới để có cơ hội nhận học bổng của EAS Việt Nam / By filling this form you will receive the course information and get a chance for scholarships offers

Hãy viết ngắn gọn (250 từ) về những giá trị mà bạn mong đợi từ EAS Việt Nam (Sáng tạo, kết nối, đam mê, đẳng cấp, cộng đồng tạo nên sự khác biệt)/ EAS Vietnam has five core values that should be instilled in each person of the campus community (Innovation; Unity; Love; Professionnal, Community). Please briefly describe how you seek to personify these values through your own leadership (250 words)

Dự định của bạn là gì sau khi hoàn thành học bổng này cho sự nghiệp của bạn và cộng đồng? (250 từ)/ In what specific ways will you use this scholarship opportunity to influence the campus community and your local community after graduation ? How will your growth as a leader directly benefit others? (250 words)

Đính kèm file ảnh các giấy tờ chứng minh nhân thân/ Attack file upload

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

Bằng cách gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với EAS Việt Nam liên hệ với tôi qua email, điện thoại, về chương trình tôi đã chọn. Tất cả các thông tin cung cấp được bảo vệ phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi và Luật Bảo vệ quyền riêng tư của Việt Nam.
By submitting this form I provide my express consent to EAS Vietnam to contact me via email, telephone, regarding the program I selected. All the information provided are protected in conformity with our Privacy Policy and Vietnam Privacy Protection Law.

1
Bạn cần hỗ trợ?