Dự án phát triển Quản trị Giáo dục G23.0 

 

Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS Việt Nam chúng tôi!

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

NÂNG TẦM CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG NỀN HỌC THUẬT TOÀN CẦU G23.0.

Đây là Dự án tư nhân đầu tiên tại Việt Nam thực hiện nghiên cứu và đào tạo, phát triển Quản trị Giáo dục G23.0 ở phạm vi khu vực và toàn cầu.

Dựa trên nền tảng Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu, dự án sẽ cung cấp giải pháp và công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo Nhân lực Cấp cao, các Nhà giáo dục và các Nhà đầu tư trong lĩnh vực Giáo dục ở cả cấp độ trong nước và Quốc tế.

Dự án thực hiện đào tạo các Hiệu trưởng toàn diện, các Nhà quản lý giáo dục đổi mới và các Giáo viên giảng dạy cho các chương trình đổi mới giáo dục Quốc tế.

Ngoài ra, dự án còn tổ chức tập huấn về Quản trị Giáo dục ở phạm vi Quốc gia bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Đây là dự án nghiên cứu và phát triển hệ thống "Higher Education" đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các chương trình học bổng Quốc tế trên phạm vi toàn cầu cho phát triển Quản trị Giáo dục Quốc tế

sinh vien quoc te

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình Quản trị Giáo dục toàn cầu G23.0 (Global) là các chương trình đào tạo đầy đủ (Course work hoặc Full course).

Saving...

Các chương trình Quản trị Giáo dục Quốc tế G23.0 (International) là các chương trình đào tạo tinh gọn (Course study hoặc Mini course).

THÔNG TIN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC | ORGANIZATION'S/PERSONAL INFORMATION
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ | REPRESENTATIVE'S CONTACT
Số điện thoại | Phone number

Tôi được học nhiều người Thầy, nhưng đây là những kiến thức và phương pháp khác biệt nhất. Vừa chuyên sâu về học thuật, vừa chuyên biệt về giải pháp quản trị. Tôi thấy hiệu quả ngay sau từng buổi học. Tôi ước có nhiều đơn vị như EAS Việt Nam để nhiều người được tiếp cận hơn.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc TTKT TH Tỉnh Phú Thọ - K28 GLS

phat bieu hoc vien

EAS VIETNAM で、皆様へ完璧的にプログラムを作るように能力している、サイトでプログラムに関する情報を公表する。それに加えて、グローバル人材EAS IHHRM G23.0基準によるより高いのキャリア条件と労働市場の需要を満たすために、育成方法と学術を更新して続き。また、特徴的なプログラムと最も競争的な学費を通じて、人づくりや組織づくりの需要を満たすために心構えする。つまり、学費、キャンパス、資格などプログラムの詳細は本ウェブサイトをご覧下さい、あるいは(+84)246 656 9157の電話番号でお問い合わせ下さい。

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS