EAS IHRM G23.0

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT G23.0

Từ đổi mới tới sáng tạo toàn cầu

Don't walk if you can run!

EAS VIETNAM INTERNATIONAL HIGHER LEADERSHIP & ADMINISTRATION STUDIES

Kể từ những năm 2000, với ý thức về sự cần thiết làm cách mạng về quản trị hệ thống, nhân sự, quản lý và điều hành lãnh đạo hệ thống nhân sự, đặc biệt là bù đắp về sự thiếu hụt nguồn nhân lực cấp cao khi toàn cầu hoá như một cỗ xe ầm ầm lao đến mà không có gì ngăn cản được. Cạnh tranh khốc liệt xảy ra cả bên ngoài và thậm chí chúng ta có thể thua ngay chính trên “sân nhà”. Bởi vậy, nhiệm vụ số 1 của Nhà Lãnh đạo về nhân sự hoặc hệ thống nhân sự tổ chức toàn cầu là phải hoạch định chiến lược mô hình và phát triển đội ngũ thích ứng được với chiến lược hội nhập và cạnh tranh toàn cầu của tổ chức.

Nhằm giúp các Nhà Lãnh đạo về nhân sự, hay hệ thống IHRA & IHRM thực hiện sứ mệnh của mình. EAS Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo NÂNG TẦM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ & XÂY DỰNG ĐẲNG CẤP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TOÀN CẦU THẾ HỆ G23.0.

Chương trình IHRA và IHRM G23.0 chuyên biệt của EAS Việt Nam được xây dựng độc quyền trên nguyên lý của Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu sẽ là đáp án cho bài toán thách thức của thời đại tại Việt Nam và Các Quốc gia khác trên đường hội nhập và phát triển toàn cầu. IHRA & IHRM G23.0 đặc biệt dành cho cá nhân và tổ chức đang muốn nâng tầm tổ chức và xây dựng thương hiệu đẳng cấp toàn cầu cho cạnh tranh và phát triển bền vững.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo “Nhà Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0” được xây dựng với mục tiêu xoá bỏ ranh giới giữa các Nhà Quản trị nhân sự của Việt Nam và Quốc tế. Chương trình được đào tạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt tuỳ theo nhu cầu và năng lực của học viên.

A. Người học đã có kinh nghiệm: Trang bị năng lực tư duy hoạch định chiến lược, các giải pháp và công cụ, chuyên môn quản trị hệ thống nhân sự Quốc tế. Khoá học sẽ giúp người học trở thành Chuyên viên hoặc Giám đốc Quản trị Nhân sự tổ chức Quốc tế (IHRA) cấp độ toàn cầu một cách thực thụ và hiệu quả.

B. Người học chưa có kinh nghiệm: Trang bị kiến thức, kỹ năng để người chưa có kiến thức, kinh nghiệm quản trị nhân sự hình dung được vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng, các công việc cần làm, chiến lược quản trị nhân sự tổ chức Quốc tế. Khoá học sẽ giúp người học trở thành Chuyên viên hoặc Giám đốc Nhân sự tổ chức Quốc tế (IHRM) cấp độ khu vực một cách thực thụ và hiệu quả.

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

mo hinh dao tao nhan su

 

CẤP ĐỘ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Tại EAS Việt Nam, trên nền tảng Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu, EAS Việt Nam xây dựng 02 cấp độ đào tạo cho lĩnh vực Quản trị Nhân sự Quốc tế:

Quản trị Nhân sự Quốc tế (chiến lược - IHRA) và Quản trị Nhân sự Quốc tế (tác nghiệp - IHRM) với 03 chức danh Quản trị Nhân sự.

Trong trang thông tin này, chúng tôi chỉ giới thiệu mô hình đào tạo Giám đốc Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0. Các chức danh khác xem thêm tại: Khoa Quản trị Nhân sự Cấp cao Quốc tế G23.0

 

Giám đốc Nhân sự G23.0 (CHRO)

Trưởng phòng Nhân sự G23.0 (HHRM)

Chuyên viên Nhân sự G23.0 (EHRM)

MÔ HÌNH GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ G23.0 (CHRA)

IHRA G23.0

 

MÔ HÌNH GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ QUỐC TẾ G23.0 (CHRO)

IHRM G23.0

LỢI ÍCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

chất lượng đẳng cấp
tăng hiệu quả
thực chất từ gốc rễ
dễ thực hiện
giảm rủi ro
giảm thời gian
giảm chi phí
xây dựng thương hiệu

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO

Với năng lực của mình, EAS Việt Nam tự tin cung cấp và đào tạo thành công cả hai nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo Giám đốc Nhân sự Quốc tế G23.0:

A. Người học đã có kinh nghiệm điều hành bộ phận nhân sự: Nhóm người học là các CEO, Trưởng, Phó phòng nhân sự, Trợ lý Lãnh đạo các tổ chức.

B. Người học chưa có kinh nghiệm: Những người học có mong muốn làm Giám đốc Nhân sự Quốc tế, bắt đầu làm trong lĩnh vực Nhân sự hay hành chính Quốc tế, các ứng viên cho các Chức vụ Quản trị Nhân sự Quốc tế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Các môn học sẽ nhằm trang bị kiến thức và công cụ phục vụ cho mục tiêu đề ra của chương trình “Nhà Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0” với 4 trụ cột nội dung và hai mô hình (Mô hình Quản trị Nhân sự IHRA Toàn cầu và Mô hình Quản trị Nhân sự IHRM Quốc tế G23.0).

­­­

Nội dung 1: Triết lý Quản trị Nhân sự IHRA Toàn cầu G23.0 và Mô hình Quản trị Nhân sự IHRM Quốc tế G23.0

Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực Cấp cao EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu chỉ rõ:

Triết lý Quản trị Nhân sự IHRA Toàn cầu G23.0 sẽ làm thay đổi các nhận thức của giới Quản trị cũng như toàn xã hội về Con người, Lãnh đạo G23.0, Tổ chức hay Doanh nghiệp. Học thuyết cũng chỉ ra cách và công cụ để chúng ta rèn luyện để trở thành Nhà Lãnh đạo toàn cầu.

Triết lý Quản trị Nhân sự IHRA Toàn cầu G23.0 sẽ giúp tái cấu trúc lại các Mô hình Quản trị Kinh điển trên thế giới chuyển sang Mô hình Quản trị G23.0 với 5 nguyên lý và 4 nguyên tắc Lãnh đạo Quản trị. Trong đó mô hình về tổ chức hay doanh nghiệp toàn cầu sẽ được tinh gọn lại gồm 5 trụ cột quyết định. Còn gọi là Mô hình Quản trị Trụ cột G23.0 toàn cầu.

Mục tiêu cao nhất của Nhà lãnh đạo là làm cho đội ngũ “tự giác”. Khẩu hiệu “Tự giác là vương quốc của tự do” này vừa là “nguyên lý” vừa là “đạo nhân” để cả Nhà lãnh đạo và Người thừa hành làm theo.

 

Nội dung 2: Chiến lược G23.0

Học thuyết Kinh tế Tổng thể đã “định nghĩa” lại về chiến lược dù là Nhà lãnh đạo, cá nhân hay tổ chức đều cần phải đạt được những yêu cầu sau về chiến lược nếu muốn cạnh tranh và phát triển bền vững toàn cầu.

Các môn học ở nội dung này sẽ cung cấp các chiến lược và mô hình chiến lược đột phá cho cá nhân và tổ chức Quốc tế.

 

Nội dung 3: Tổ chức G23.0

Nhiệm vụ của công tác tổ chức Lãnh đạo là xây dựng lên các hệ thống và tiêu chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu để bộ máy hoạt động tự động.

Nội dung chính của các môn học về Tổ chức sẽ cung cấp các công cụ và mô hình quản trị G23.0 như 4 nguyên tắc Quản trị tác nghiệp, KPI, HRM.

Mục tiêu quan trọng nhất của Công tác Tổ chức và Nhà lãnh đạo là làm sao tạo cho được “sức chồi” của tổ chức. Sức chồi tổ chức là sức mạnh được tạo ra bởi sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay và hợp tác hiệu quả của mỗi thành viên, đội nhóm, phòng ban trong tổ chức, Việt Anh, B.P (2010).

Sức chồi của tổ chức phụ thuộc vào năng lực dẫn dắt và thuyết phục của Nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo phải biết phát hiện ra Ai? Cái gì? Bằng cách nào? Những yếu tố nào? Làm cho cá nhân hay tập thể ấy đồng lòng, chung tay thực thi chiến lược thành công cũng như làm sao để duy trì điều đó lâu bền.

 

Nội dung 4: Văn hoá G23.0

Nội dung này cung cấp các môn học sẽ cung cấp cho người học những công cụ để chúng ta “nhận ra” và “vẽ được chân dung” đích thực của một nhà lãnh đạo kiệt xuất toàn cầu. Với nguyên lý quản trị tinh gọn chúng ta sẽ “chuyển hoá” mọi năng lực của Nhà lãnh đạo để trở thành “động lực”, “sức hút”, “hình mẫu” để dẫn dắt cá nhân và tổ chức đi theo để đạt được đích thành công vang dội.

Văn hoá vừa là nền tảng khung vừa là hệ điều hành cho bộ máy tổ chức vận hành. Văn hoá gồm: Nhân hiệu và Phong cách, Văn hoá lãnh đạo, Lãnh đạo thay đổi, Nguyên lý Lãnh đạo.

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” Hồ Chí Minh. Câu nói của Hồ Chủ tịch đã nhắc nhở các Lãnh đạo phải biết “mềm dẻo”, “linh hoạt” “thích ứng” với hoàn cảnh và vấn đề để làm sao lợi Người, được Mình, được Công việc, được Tổ chức và được cho Đất nước, được cho Nhân dân còn được gọi là nguyên lý 6 bậc.

 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

EAS Việt Nam thực hiện các hình thức đào tạo đặc biệt cho cá nhân và tổ chức để phù hợp với nội dung và tính chất của chuyên ngành đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0. Kết hợp các hình thức đào tạo với nội dung huấn luyện đa dạng nhằm tạo ra tư duy, hành vi, chiến lược và chuyên môn đặc thù của lĩnh vực Quản trị Nhân sự Quốc tế với các kênh tuyển sinh và đào tạo sau:

Online training

Case-study model training of learners to ensure the best time, place, study format and content according to learners' requirements.

Face to Face in house

Case-study training with global EAS IHHRM G23.0 standard. With the schedule agreed upon between the learner and the lecturer at EAS Vietnam campuses

Integrated training

Trainings combine Offline and Online. Combining training with system and strategy consulting helps increase the capital of the organization's ecosystem. Also control all situations.

Case-study in house

Đào tạo theo mô hình Case-study của người học để đảm bảo phù hợp nhất với thời gian, địa điểm, hình thức học và nội dung theo đúng yêu cầu của người học.

 

I would like to bring EAS Vietnam's CEO Foundation program to Japan to overcome Japanese corporate governance gaps and teach Japanese people how to work for foreign businesses.

Kosei Kunishige, Japan Nickel Corporation – student IHRM K12

phat bieu hoc vien HRM

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Admission: Every months.

Tuition:

In EAS Vietnam, we always try to design and introduce the best modules and courses. We share all information on website. We change and innovate our methodology and academic systems with up-date methods. Our International courses meet all criteria of job needs. We have courses available for both individuals and organizations with competitive cost. For further information, please visit our website or contact us directly by: (+84)24 6656 9157.

Global Class Programs

DIVISIONS AND SCHOOLS

Top favourite courses

Global leaders and CEO G23.0

This course is designed for people who are seeking to be global leaders, CEO or top managers

Read more
International Human Resource Management G23.0

This course is designed for people who are seeking to be IHHRM (International Human Resource Manager)

Read more
10 Key points about "Westpoint Vietnam"

The academic management system is similar to that of International University. EAS Vietnam offers "Oversea study course"

Read more

TOP FAVOURITE COURSES

Global leaders and CEO G23.0

This course is designed for people who are seeking to be global leaders, CEO or top managers

Read more
International Human Resource Management G23.0

This course is designed for people who are seeking to be IHHRM (International Human Resource Manager)

Read more
10 Key points about "Westpoint Vietnam"

The academic management system is similar to that of International University. EAS Vietnam offers "Oversea study course"

Read more

HEAR FROM OUR STUDENTS

HEAR FROM OUR STUDENTS

NEWS - EVENTS

ADMISSIONS

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS

News - Events

Hear from partners and media

The countries citizens have won EAS Vietnam Scholarships