• Đào tạo Tiếng Anh
  • Mã khoá học: khoá ngắn hạn: EPS 6010 khoá dài hạn: EPF 5830

   Nguyên lý âm và các chuẩn âm, huấn luyện kỹ năng phát âm chuẩn thi chương trình quốc tế, chương trình luyện âm chuyên biệt do giảng viên số 1 tại Việt Nam về giảng dạy tiếng Anh kết hợp với kỹ năng mềm biên soạn.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: ESYS 6012 khoá dài hạn: ESYF 5832

   Phương pháp tư duy đúng để học giỏi ngoại ngữ, giáo trình chuyên biệt, gia tăng chỉ số và năng lực đối xử với phương pháp khoa học đại học hay du học.

   Mã khóa học: Khóa ngắn hạn: ESS 6011 khóa dài hạn: ESF 5831

   Lần đầu tiên tại  Việt Nam trẻ em được học tư duy, tiếng anh và kỹ năng chuyên biệt với phương pháp đặc thù và guyên lý logic ngược giúp học nhanh ngoại ngữ và xây dựng nhân cách, thái độ và động cơ tích cực.

  • Mã khoá học: khoá ngắn hạn: ESCS 6013 khoá dài hạn: ESCF 5833

   Tư duy chuyên nghiệp, giá trị cạnh tranh, hệ thống kinh tế, các nghiệp vụ chuyên nghiệp, năng lực tiếng anh vượt trội. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: ESTS 6014 khoá dài hạn: ESTF 5834

   Năng lực tư duy sư phạm, nguyên tắc thuyết trình sư phạm, xây dựng các công cụ chuẩn trong giảng dạy, phương pháp cách mạng và mục tiêu.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: EITTS 6015 khoá dài hạn: EITTF 5835

   Chất lượng và quy trình thi quốc tế, năng lực học thuật, tư duy và phương pháp đạt hiệu quả cao.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: EUS 6016 khoá dài hạn: EUF 5836

   Các nguyên tắc căn bản, chuẩn ngữ pháp và cấu trúc, chức năng từ và ngữ cảnh.Khả năng giải quyết và đặt câu hỏi khoa học.

  • Mã khoá học: khoá ngắn hạn: ESPS 6017 khoá dài hạn: ESPF 5837

   Cơ cấu từ vựng và ngữ cảnh, chuyên gia và ứng dụng, phương pháp khoa học và năng lực cá nhân.Các chuyên ngành đặc biệt.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: ETS 6018 khoá dài hạn: ETF 5838

   Ứng dụng của dịch thuật trong học đại học, nguyên tắc dịch và công cụ truyền tải, chuyên gia và kinh nghiệm.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: EDS 6088 khoá dài hạn: EDF 5888

   Tư vấn và năng lực thực thi, giá trị và đầu tư, hiệu quả và tiềm năng.

   Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ hơn cả mong đợi

  EAS Việt Nam tự hào là cơ sở duy nhất tại Việt Nam triển khai huấn luyện tiếng Anh kết hợp với kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế, các modules đào tạo tương tự như tại Anh, Úc, Mỹ, Singapore. Giảng viên được đào tạo từ Úc.

 • Đào tạo kỹ năng mềm
  • Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SPTS 4080 khoá dài hạn: SPTF 5600

   EAS Việt Nam chỉ ra các công đoạn, quy trình và thủ thuật thành công trong thương trường, mở ra thị trường mới, định vị giá trị của bạn không theo cách thông thường và đẳng cấp vượt trội không phải bằng khẩu hiệu. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu

   Mã khoá học: SDS4088

   Khoá huấn luyện chuyên biệt đầu tiên trên thế giới theo chuẩn G23.0 cho nhân lực cấp cao chuẩn quốc tế. Nguyên lý về tư duy logic ngược, làm giàu là kỹ năng có thể học không? Hay là do di truyền? tài năng chứ không phải là hình thức của quyền lực. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SLWS 4082 khoá dài hạn: SLWF 5602

   Môi trường Lãnh đạo và Quản trị, nguyên lý của định luật Niu-tơn hay học thuyết Đác-Uyn cho người lao động tương lai? Tình huống thật trả lại cho bạn năng lực thật. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SYSS 4083 khoá dài hạn: SYSF 5603

   Khai phá bản thân, xây dựng nhân cách, thái độ và động cơ tích cực, giá trị sống tiến bộ, năng lực vượt khó khăn trong học tập và chuẩn bị hành trang cho thành công mục tiêu ước mơ của bạn.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SAJS 4084 khoá dài hạn: SAJF 5604

   Định vị bản thân, xây dựng thương hiệu, tạo lập giá trị quan hệ, cạnh tranh nghề nghiệp, làm chủ khoa học Nhân sự và Quản trị tiến về đích thành công trước 30 tuổi.

  • Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SCBS 4085 khoá dài hạn: SCBF 5605

   Tư duy chiến lược cạnh tranh, thay đổi hay không tồn tại, hình ảnh thương hiệu và định vị cạnh tranh, năng lực nhân viên và chính sách lãnh đạo. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SSCS 4086 khoá dài hạn: SSCF 5606

   Cạnh tranh và thông tin, rủi ro và thông tin, quy tắc vận hành thông tin và nguyên lý điều chỉnh.Nghiên cứu về tiềm năng con người.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SEPS 4087 khoá dài hạn: SEPF 5607

   Nguyên lý trải nghiệm duy nhất tại Việt Nam đảm bảo sự thay đổi theo từng giờ học. EAS Việt Nam triển khai hệ thống bài huấn luyện khai thác tối ưu năng lực phát triển của cá nhân.Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, năng lực phân tích theo chuẩn quân huấn cho những biệt đội đặc biệt trên thế giới.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SDS 4088 khoá dài hạn: SDF 5688

   Nguyên lý nhóm chỉ số, thương hiệu, chuỗi năng lực, chuỗi giá trị kết nối, nguyên lý sức chồi. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SOS 4089 khoá dài hạn: SOF 5608

   Những nguyên tắc chuyên nghiệp, những thang chuẩn giá trị nghề nghiệp, chỉ số nghề nghiệp. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SPRS 4090 khoá dài hạn: SPRF 5609

   Xây dựng trang chiếu, kỹ thuật chiếu, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng giao tiếp nhóm, hiệu ứng và công cụ trình chiếu.

  • Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SNBS 4091 khoá dài hạn: SNBF 5610

   Kỹ năng giao tiếp, kỹ thuật đàm phán, năng lực phân tích, tư duy lập luận, tư duy phản bác.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SMSS 4092 khoá dài hạn: SMSF 5611

   Năng lực giao tiếp xã hội, kỹ năng thuyết phục, năng lực quảng bá, chỉ số tâm lý.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SPPS 4093 khoá dài hạn: SPPF 5612

   Nguyên lý PR Quản trị ngành, PR sản phẩm, quy trình và kỹ năng PR chuẩn G, thông tin và hiệu ứng, kỹ thuật PR, kỹ năng thuyết trình, năng lực làm thương hiệu, quảng bá hình ảnh.

   Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SGWS 4094 khoá dài hạn: SGWF 5613

   Tư duy cộng đồng, giao tiếp xã hội, năng lực kết nối, phân tích rủi ro, nguyên lý sức chồi, kỹ thuật điều khiển, kỹ năng thuyết trình.

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Thực tập sinh
  • Các EASers tự hào được rèn luyện trong môi trường thật để trả lại năng lực thật cho họ vượt xa những phạm vi chuyên môn và quy tắc thông thường. Họ đã trở thành những người sở hữu những chuỗi giá trị và chuỗi năng lực mà bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng mơ ước có được họ.

   Chính sách về thực tập sinh, tính vượt trội của phương pháp huấn luyện, cơ chế cạnh tranh, năng lực và nhu cầu hài hoà, trợ giúp tối ưu về kế hoạch bứt phá.

   Quy tắc và thói quen, đẳng cấp và tuyển dụng, cá nhân và tập thể, EAS Việt Nam tạo ra cơ chế cạnh tranh hàng đầu Việt Nam.

  • Thời gian và kỹ năng, chuyên môn và năng lực, kỹ năng mềm và kiến thức nhà trường, các giai đoạn thực tập sinh.

   Quản lý và điều hành, tài chính và quản trị, kỹ thuật và văn hoá, điều cốt lõi nào cho bạn thành công chúng tôi sẽ chỉ ra.

   Ghi lại dẫu ấn những bước đi chập chững và những viên gạch đầu tiên chúng ta xây cho lâu đài của bạn.

  •  Chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ đẳng cấp vượt mong đợi

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Dự án

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Chia sẻ thành công
  • Những câu chuyện cảm động về những thay đổi lớn lao đến kỳ lạ từ những nhân viên của công ty khi làm việc tại EAS Việt Nam và cả những thách thức mà họ đương đầu, những điều tưởng như đơn giản nhưng không phải ở đâu cũng đón nhận được như vậy.Các EASers nói gì về ngôi nhà của họ?

   Những băn khoăn, những hoài nghi rồi cũng qua đi thế vào đó là tâm trạng háo hức, sự miệt mài đổi thay để bù lại những năm tháng qua đi chưa đúng nghĩa của nó.EAS Việt Nam đã đem những niềm đam mê hạnh phúc và cả những giọt nước mắt để sinh viên khi nhận ra con đường đúng mình cần đi.

  • Sự thành công của sức mạnh hợp tác, sự phát triển của những ý tưởng gặp nhau, và cả niềm hạnh phúc khi những trái tim và tâm hồn người Việt gặp nhau ở trách nhiệm cộng đồng.

  • Những gương mặt đó đây quen thuộc hay xa lạ những cái tên rồi thân quen và gần gũi bởi họ đều có chung một mái nhà tư duy giúp họ toả sáng đó là những EASers toả sáng trên bầu trời khu vực.

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Đào tạo trực tuyến
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
  • Thông điệp từ Chủ tịch, Tổng Giám Đốc ThS. Bùi Phương Việt Anh. Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật.

   Chủ tịch, Tổng Giám đốc ThS. Bùi Phương Việt Anh, nhà quản trị thực tế, bộ óc quản trị cách mạng hàng đầu tại Việt Nam, giảng viên số một tại Việt Nam về giảng dạy tiếng Anh kết hợp với kỹ năng mềm, chuyên gia tư vấn quản lý và xây dựng thương hiệu cho nhóm nhân lực cấp cao. Đã từng giảng dạy tại các học viện và trường đại học tại Việt Nam chuyên gia được đào tạo MTESOL từ Úc.

   Hiểu hơn về chiến lược phát triển bền vững mang tầm quốc tế, sứ mệnh và tầm nhìn, các giá trị và mục tiêu các hoạt động cụ thể tại EAS Việt Nam.

   Các khóa đào tạo tại EAS Việt Nam hoàn toàn được thiết kế giống các Modules giảng dạy tại các nước tiên tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc...

  • EAS Việt Nam cam kết thiết lập, cung cấp những tiêu chuẩn, sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất trong huấn luyện, giảng dạy và điều hành.

   Cung cấp thông tin các sản phẩm chuyên biệt mà EAS Việt Nam là chuyên gia hàng đầu.

   Tìm hiểu câu chuyện của EAS Việt Nam và công ty EAS Việt Nam.

   Biết rõ hơn về cách và giá trị mà EAS Việt Nam kết nối cộng đồng trong và ngoài doanh nghiệp, xã hội.

  • Tìm hiểu về tổ chức và những cơ quan điều hành tại EAS Việt Nam.

   Thông tin, hình ảnh về trụ sở chính,

   Tìm hiểu về cách bạn có thể đóng góp vào thành công của EAS Việt Nam và cách bạn tham gia xây dựng xã hội.

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Đào tạo

  Cuộc sống của bạn ngày mai là kết quả sự lựa chọn ngày hôm nay !

 • Tuyển sinh
  • EAS Việt Nam là doanh nghiệp đào tạo nhân lực cấp cao duy nhất tại Việt Nam giảng dạy tư duy logic ngược và là cơ sở duy nhất tại Việt Nam đào tạo Tiếng Anh kết hợp với kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế với chi phí và thời gian cạnh tranh nhất.

   Những nhà quản trị thực tế định hướng nghề nghiệp, xây dựng động cơ thái độ học tập và làm việc tích cực.Tư duy và phương pháp học ngoại ngữ thành công.Phương pháp chinh phục khoa học, thủ tục và mục tiêu tương lai.

   (Mã khoá học F5...) Chương trình đào tạo modules tín chỉ được xây dựng có tính đến nhu cầu sử dụng lao động và phân luồng đào tạo. Huấn luyện bài bản năng lực chỉ số và chuỗi giá trị kết nối, tư duy hoạch định chiến lược.

  • (Mã khoá học F4... và S6..) Trang bị động cơ và phương pháp tư duy hành động, năng lực bứt phá về tiếng anh, kỹ năng và chỉ số cạnh tranh.Năng lực tạo và sử dụng nguồn vốn. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh cá nhân.

   (Mã khoá học + CO) Kết hợp truyền thống và hiện đại, đa dạng trong khác biệt tạo sức sống cạnh tranh.Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh cá nhân.

   (Mã khoá học + SF) Tài năng và hỗ trợ, phương pháp và mơ ước, giá trị và đầu tư, các nguồn vốn trong điều kiện hội nhập. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh cá nhân.

  • (Mã khoá học + tên DN) Năng lực vượt khó khăn, chỉ số rủi ro và tài nguyên trí tuệ, phân luồng đào tạo và nguồn lực tự nhiên. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh cá nhân.

   Ngày hội thông tin của EAS Việt Nam nơi các bạn sẽ được chia sẻ những giá trị mà không một ngôi trường nào truyền tải đủ cho bạn.Chiếc la bàn cho bạn trên biển mênh mông các khoá học.Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết.

   Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ hơn cả mong đợi

  Cuộc sống của bạn ngày mai...là kết quả của sự lựa chọn ngày hôm nay của bạn.

 • Nhân sự & việc làm

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Tin tức & sự kiện
  • Những thông tin cập nhật nhất về chính sách và hoạt động của EAS Việt Nam sẽ tác động trực tiếp hay gián tiếp đến ước mơ của bạn...

  • Ghi lại những dấu ấn không thể phai và những cái tên, gương mặt sẽ trở thành đại diện cho một EAS Việt Nam đẳng cấp và phát triển, gần gũi mà giá trị...
  • Nơi những thời khắc lịch sử được hun đúc và những con người làm cho trái đất xem như quay nhanh hơn với tốc độ con người.

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Thư viện

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Nghiên cứu & hợp tác

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Liên hệ
  • Giờ hành chính

   8h sáng đến 5h30p chiều (Việt Nam) tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ


   Liên lạc bằng thư

   Công ty EAS Việt Nam Tầng 10 Tòa Nhà Ford Thăng Long 105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam


   Văn Phòng Đại Diện tại TP. Hồ Chí Minh

   60 Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

  • Liên lạc bằng điện thoại

   ĐTCĐ : 04 6656 9157
   ĐTDĐ : 0982 308 725 - 0913 562 432


   Liên lạc bằng thư điện tử

   Email : ad.easvietnam@gmail.com


  • Chát trực tuyến

   Thứ 2 đến thứ 6
   10h sáng đến 8h tối

   Thứ 7 và chủ nhật
   10h sáng đến 5h tối

  Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài EAS chúng tôi!

 • Diễn đàn
 • Đăng ký online

  Mã khoá học: khoá ngắn hạn: EPS 6010 khoá dài hạn: EPF 5830

  Nguyên lý âm và các chuẩn âm, huấn luyện kỹ năng phát âm chuẩn thi chương trình quốc tế, chương trình luyện âm chuyên biệt do giảng viên số 1 tại Việt Nam về giảng dạy tiếng Anh kết hợp với kỹ năng mềm biên soạn.

  Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SOS 4089 khoá dài hạn: SOF 5608

  Những nguyên tắc chuyên nghiệp, những thang chuẩn giá trị nghề nghiệp, chỉ số nghề nghiệp. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu

  Chuyên nghiệp và giá trị đẳng cấp. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu.

  Mã khoá học: khoá ngắn hạn: ESYS 6012 khoá dài hạn: ESYF 5832

  Phương pháp tư duy đúng để học giỏi ngoại ngữ, giáo trình chuyên biệt, gia tăng chỉ số và năng lực đối xử với phương pháp khoa học đại học hay du học.

  Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SEPS 4087 khoá dài hạn: SEPF 5607

  Nguyên lý trải nghiệm duy nhất tại Việt Nam đảm bảo sự thay đổi theo từng giờ học. EAS Việt Nam triển khai hệ thống bài huấn luyện khai thác tối ưu năng lực phát triển của cá nhân.Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, năng lực phân tích theo chuẩn quân huấn cho những biệt đội đặc biệt trên thế giới.

  Mã khoá học: SDS4088

  Khoá huấn luyện chuyên biệt đầu tiên trên thế giới theo chuẩn G23.0 cho nhân lực cấp cao chuẩn quốc tế. Nguyên lý về tư duy logic ngược, làm giàu là kỹ năng có thể học không? Hay là do di truyền? tài năng chứ không phải là hình thức của quyền lực. Các nhóm kỹ năng và giá trị làm việc, phương pháp thuyết trình, PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu.

  Mã khoá học: khoá ngắn hạn: EITTS 6015 khoá dài hạn: EITTF 5835

  Chất lượng và quy trình thi quốc tế, năng lực học thuật, tư duy và phương pháp đạt hiệu quả cao.

  Mã khoá học: khoá ngắn hạn: SGWS 4094 khoá dài hạn: SGWF 5613

  Tư duy cộng đồng, giao tiếp xã hội, năng lực kết nối, phân tích rủi ro, nguyên lý sức chồi, kỹ thuật điều khiển, kỹ năng thuyết trình.

  Mã khóa học: Khóa ngắn hạn: ESS 6011 khóa dài hạn: ESF 5831

  Lần đầu tiên tại  Việt Nam trẻ em được học tư duy, tiếng anh và kỹ năng chuyên biệt với phương pháp đặc thù và guyên lý logic ngược giúp học nhanh ngoại ngữ và xây dựng nhân cách, thái độ và động cơ tích cực.

  Mã khoá học: khoá ngắn hạn: ESTS 6014 khoá dài hạn: ESTF 5834

  Năng lực tư duy sư phạm, nguyên tắc thuyết trình sư phạm, xây dựng các công cụ chuẩn trong giảng dạy, phương pháp cách mạng và mục tiêu.