KHUNG NĂNG LỰC VÀ KIẾN THỨC QUẢN TRỊ QUỐC TẾ G23.0 (EAS - IHHRM G23.0)

Đây là chìa khoá mở cánh cổng để bạn bước vào thế giới nhân lực cấp cao Quốc tế mà tổ chức, doanh nghiệp nào cũng muốn sử dụng được bạn

 

 

Các Phân Viện Trực Thuộc EAS Việt Nam

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐANG TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TƯƠNG ĐƯƠNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ EAS VIỆT NAM

EAS VIETNAM INTERNATIONAL UNIVERSITY OUTREACH (IUO)

Cuộc cách mạng về tiêu chí tuyển sinh - Hãy chung tay cùng EAS Việt Nam, Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

Lịch sử xây dựng & phát triển

Đặc nhiệm quản trị G23.0

Quản trị & lãnh đạo G23.0

Facebook

Twitter

1
Bạn cần hỗ trợ?