fbpx EAS IHHRM G23.0 | EAS Viet Nam

Tìm kiếm khóa học

Các khoá học được tổ chức diễn ra tại các thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, ngoài ra chúng tôi còn có các chương trình đào tạo Real-time trên toàn thế giới

Bạn đã sẵn sàng chọn cho mình một khoá học? Đăng ký tại đây.

EAS IHHRM G23.0 Là Gì?

EAS IHHRMG23.0 là tên viết tắt của: International Higher Human Resources Management G23.0 (Khung năng lực và kiến thức nhân lực Lãnh đạo và Quản trị Cấp cao Quốc tế  (International Higher Human Resources Management Qualification Framwork G23.0) được Drs. Bùi Phương Việt Anh cha đẻ của Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực Quốc tế G23.0 khởi tạo và nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ 20.

Khung năng lực và kiến thức nhân lực Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Quốc tế (EAS IHHRM G23.0) được Drs. Bùi Phương Việt Anh công bố năm 2013 cùng thời điểm Anh công bố Học thuyết Kinh tế Tổng thể.

What is EAS – IHHRM – G23.0?

EAS IHHRM G23.0 stands for: EAS Vietnam International Higher Human Resource Management G23.0 System is a new International Higher Human Resource Management Qualification framework (IHHRMQF) which is invented by Chancellor Viet Anh Bui Phuong (Michael Bui), President of EAS Vietnam and EAS Vietnam International Higher Human Resource Institute. The Institute is excellence in Global Leadership and Administration G23.0. He is also founder of General Economic theory in G23.0.

The Global EAS IHHRM G23.0 is published in 2013 in Vietnam and the world. The Global IHHRM G23.0 consisted of three important pillars which are thinking strategy competency; behavior competency and technical competency. 

The Scientists believe that is a big leap forward in the field of global high-level personnel training. These achievements also open up new trends in recruitment.

General  economic theory and higher human resource standards have been redrawing the map of the area of governance and the services areas that will appear in near future.

Thông Tin Về Người Tạo Lập Ra EAS IHHRM G23.0

Drs. Bùi Phương Việt Anh cha đẻ của Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực Quốc tế G23.0 (EAS IHHRM G23.0), Anh được xem là nhà quản trị thực tế, bộ óc quản trị cách mạng hàng đầu, Giảng viên đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh kết hợp với Kỹ năng mềm. Hiện nay Anh là Chủ tịch Hội đồng Học thuật EAS Việt Nam và là Tổng Giám đốc của EAS Việt Nam trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản trị.

About Founder

EDBA, Viet Anh Bui Phuong (Michael Bui) graduated Master degree from Victoria University Australia and studied Doctor of Strategy Administration in Horizons University France. He is the father of General Economic Theory and International Higher Human Resource Management Qualification standard G23.0. He is also a practical and Innovation Administrator, the best instructor in English and Soft skills teaching in Vietnam. Now, He is President of EAS Vietnam and Chancellor of IHHR Institute in Vietnam and EAS Vietnam network in the world. He also is a scholar at UIL- UNESCO in Hamburg, Germany.

Giới Thiệu Về Hệ Thống Huấn Luyện Nhân Lực Cấp Cao Quốc Tế EAS Việt Nam G23.0

Hệ thống đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế EAS IHHRM G23.0 được hình thành từ các quy chuẩn về đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế đã được các tổ chức, cơ sở đào tạo, các trường Đại học trên khắp thế giới  sử dụng, huấn luyện độc lập theo các yêu cầu cao về nhân lực đáp ứng các chuẩn khắt khe của thị trường lao động Quốc tế. Nhân lực Cấp cao trở thành công dân toàn cầu về năng lực và kỹ năng cạnh tranh phát triển. Trong đó EAS Việt Nam là một cơ sở đào tạo Nhân lực Cấp cao khởi tạo và áp dụng các quy chuẩn này trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Quốc tế (EAS – IHHRM G23.0) tại Việt Nam và toàn cầu.

Description of EAS Vietnam International Higher Human Resources Management G23.0 System.

The EAS Vietnam International Higher Human Resources Management G23.0 System (EAS IHHRM G23.0) consists of International Higher Human Resource Qualification Framework independence applied by Organizations, Universities and Educators all around the world. In which International Higher Human Resources G23.0 was training for very high qualification framework market requirements.

In EAS Vietnam Education, we are also applied and developed this (EAS IHHRM G23.0) qualification framework in our processes.

Hệ Thống Quy Chuẩn Về Chất Lượng Nhân Lực Cấp Cao Quốc Tế EAS – IHHRM G23.0

The International Higher Human Resource Management Qualifications Framework (EAS IHHRM G23.0)

Hệ thống quy chuẩn về chất lượng nhân lực cấp cao quốc tế G23.0 là một hệ thống các cơ sở đánh giá về nhân lực cấp cao theo các chuẩn đánh giá quốc tế đã được các  tổ chức, trường đại học hoặc cơ sở dạy nghề quốc tế sử dụng trong huấn luyện nhân lực cấp cao.

Framework Quality

Quality assurance and stringent approval requirements for International Higher Human Resource G23.0 education institutions ensure that EAS Vietnam IHHR Institute has an International reputation for the International Higher Human Reource G23.0 and Global Leadership G23.0 training. The International Higher Human Resource in different level and group have different assessment requirements on broad knowledge, effective job skills, theoretical and practical knowledge and highly skilled work in leadership. EAS IHHRM G23.0 in EAS Vietnam consists of: 1 thinking way competency G23.0, 13 behavioral competencies G23.0 and 1 technical competency G23.0.

The main EAS Vietnam IHHRM G23.0 Qualification Framework (EAS IHHRM G23.0 QF) qualify awarded by higher theoretical and practical on advanced knowledge and skills for Leadership G23.0 or Administration G23.0 according to update G23.0 standard.

For those who have worked hard to achieve the EAS Vietnam IHHRM G23.0 qualification:

This is a guarantee of the level and capacity to operate, using practical knowledge, skills and competencies in leadership, management, organization and administration according to the human resources standard G23.0. This is also the gateway for us to get the world of high-class leadership management, becoming an international higher human resource that every organization or business wants to own you.

For enterprises qualitication and organizations with staffs who have certificates of EAS IHHRM G23.0


EAS IHHRM G23.0 is an important testament to the innovation and creative revolution in the management and administration of various types of organizations, leadership, using resources from traditional to non-traditional to create edge value. competition and sustainable development. EAS IHHRM G23.0 is the basis for organizations and businesses to recruit higher senior personnel according to international standards far from traditional standards.

Quy Chuẩn Chất Lượng

Hệ thống quy chuẩn quốc tế đưa ra các mức độ đánh giá khác biệt về năng lực và chỉ số nhân lực khác nhau giữa các nhóm nhân lực và các yêu cầu tối thiểu của nhóm nhân lực: mỗi cấp độ trong khung đánh giá đều phải đảm bảo các tiêu chí về lượng kiến thức, các kỹ năng đạt được cũng như mức độ áp dụng kiến thức và kỹ năng mà nhân lực được huấn luyện đạt được ở từng cấp độ huấn luyện. Tuy nhiên qua nghiên cứu EAS Việt Nam nhận thấy những quy chuẩn này đưa đến đánh giá và xếp loại nhân lực cấp cao theo 3 cấp độ theo thứ tự tăng dần về các chỉ số nhân lực: nhân lực cấp cơ sở (EAS. SCP. IHHRM G23.0); nhân lực cấp trung (EAS.  CP. IHHRM G23.0, Nhân lực Cấp cao (EAS. ACP. IHHRM G23.0).

Huấn luyện trọng tâm tại EAS Việt Nam đảm bảo trên cả khía cạnh học thuật và thực tế theo từng cấp độ của nhóm Nhân lực Cấp cao Quốc tế được đào tạo theo chuẩn G mới nhất.

Đối với những người đã nỗ lực để đạt được chứng chỉ IHHRM G23.0:

Đây là một sự bảo chứng về mức độ và năng lực vận hành vận dụng các kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tế trong quản lý, điều hành quản lý, tổ chức và lãnh đạo quản trị theo chuẩn nhân lực G23.0 Quốc tế cho 2 chương trình chứng nhận (MLS - SCP - IHHRM G23.0 và MLS - CP - IHHRM G23.0). Đây cũng là cánh cổng để chúng ta bước vào thế giới quản trị lãnh đạo đẳng cấp Quốc tế, trở thành nguồn nhân lực cấp cao quốc tế mà tổ chức, doanh nghiệp nào cũng muốn sở hữu được bạn.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức có người nhận được chứng chỉ IHRM G23.0:

MLS - SCP - IHHRM G23.0 và MLS - CP - IHHRM G23.0 là minh chứng quan trọng cho sự đổi mới và cách mạng sáng tạo trong quản lý và điều hành các loại hình tổ chức, trong tổ chức và lãnh đạo, sử dụng các nguồn lực từ truyền thống đến phi truyền thống để tạo giá trị cạnh tranh và phát triển bền vững. MLS - SCP - IHHRM G23.0 và MLS - CP - IHHRM G23.0 là cơ sở để tổ chức và doanh nghiệp tuyển chọn nhân sự cấp trung cấp cao theo chuẩn Quốc tế vượt xa các chuẩn mực thông thường. 

1
Bạn cần hỗ trợ?