fbpx Chiến Lược | EAS Viet Nam
  • EN EN
  • VI VI
  • JP JP
  • KR KR
  • Русский Русский

"Gia đình đã sinh ra các bạn. Xã hội sẽ làm cho các bạn phổ biến. Còn chúng tôi - EAS Việt Nam nâng tầm cho các bạn!"

Chiến Lược

LỜI TUYÊN THỆ DANH DỰ CỦA EAS VIỆT NAM

Chúng tôi nguyện: Trung thực và đấu tranh không khoan nhượng với hành vi thiếu trung thực; Triệt để cách mạng trong tư duy và hành động; Trung tín với giá trị và sứ mệnh của EAS Vietnam.

 

SỨ MỆNH

EAS Việt Nam kiến tạo năng lực Lãnh đạo, Quản trị toàn cầu, Nghiên cứu và Đào tạo Nhân lực cấp cao Quốc tế cho Việt Nam và Quốc tế bằng chuẩn nhân lực IHHRM G23.0 toàn cầu. Vì một Việt Nam ngang tầm Thế giới và bình đẳng học thuật.

TẦM NHÌN

EAS Việt Nam trở thành Học viện Đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế theo chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu. Đem đến chuẩn mực Quốc tế về Đào tạo Nhân lự

c cấp cao, tiếng Anh hay việc làm, đóng góp vào sự phát triển của khu vực bằng việc khai phá và nâng tầm giá trị cho con người thông qua nghiên cứu và giáo dục chuyên biệt đẳng cấp thế giới.

Các EASers có chuỗi năng lực văn hoá chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu, chuỗi tư duy giá trị và năng lực định vị nghề nghiệp G23.0 gắn với cộng đồng hiệu quả, được các nhà tuyển dụng chào đón, trở thành thủ lĩnh trong lĩnh vực nghề nghiệp hay cộng đồng. EAS Việt nam sẽ trở thành một người bạn ai cũng muốn đi cùng về tương lai.

 

CÁC GIÁ TRỊ

 

Các giá trị của EAS Vietnam bao gồm:

 

 

    Sáng tạo

    Kết nối

    Đam mê

    Đẳng cấp

    Cộng đồng tạo nên sự khác biệt

EAS Vietnam duy trì và áp dụng các giá trị này trong điều kiện tại Việt Nam và hội nhập toàn cầu.

MỤC TIÊU

1. Cách mạng trong tầm nhìn, hành động và sự hiện diện, cung cấp cho người học những năng lực chuyên biệt đẳng cấp Quốc tế cả về học tập và công việc.

 

2. Đẳng cấp trong định hướng và tư duy sáng tạo, hoạch định các địa hạt vững chắc tìm cơ hội từ những thách thức trong các địa hạt đó.

3. Liên kết với nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp tạo giá trị bền vững và sự lớn mạnh của Đất nước và của Thế giới.

 

 

 
 
 
 

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng thiết kế các khóa học sao cho ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế EAS-IHHRM G23.0. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0246 656 9157.

Tin tức & sự kiện

1
Bạn cần hỗ trợ?