Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ CẤP CAO QUỐC TẾ EAS VIỆT NAM

chất lượng đẳng cấp
tăng hiệu quả
thực chất từ gốc rễ
dễ thực hiện
giảm rủi ro
giảm thời gian
giảm chi phí
xây dựng thương hiệu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TOÀN CẦU ĐANG TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ LÃNH ĐẠO ĐẲNG CẤP TOÀN CẦU G23.0

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC NHIỆM QUẢN TRỊ QUỐC TẾ G23.0

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TOÀN CẦU G23.0

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SAU ĐẠI HỌC QUỐC TẾ G23.0

Giám Đốc Quản Trị Giáo Dục Quốc Tế G23.0 (GED) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Lãnh Đạo & Quản Trị Cấp Cao Quốc Tế G23.0 (MLA) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Cấp Cao Quốc Tế G23.0 (MLS) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Giáo Dục Quốc Tế G23.0 (ELS) Ngày 15 hàng tháng Quốc tế Brochure
Giám Đốc Chiến Lược Nhân Sự Toàn Cầu G23.0 (CHRA) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Hiệu Trưởng Toàn Diện Quốc Tế G23.0 (PSC) Ngày 15 hàng tháng Quốc tế Brochure
Giám Đốc Dịch vụ Quốc Tế G23.0 (GSO) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
13 Chuyên ngành Quản trị - Dịch vụ Sau Đại học Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Chương trình Quản Lý Cấp Trung Quốc Tế G23.0 (MMM) Ngày 15 hàng tháng Quốc tế Brochure
Trưởng Phòng Hành Chính - Tổng Hợp Quốc Tế G23.0 (IAM) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
MiniCAS G23.0 - Thư Ký & Trợ Lý Giám Đốc Chuyên Nghiệp Quốc Tế G23.0 Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Giám Đốc Đầu Tư Quốc Tế G23.0 (CIO) Ngày 15 hàng tháng Brochure

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ G23.0

Trợ Lý Chuyên Nghiệp Quốc Tế G23.0 (CAS) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure
Huấn Luyện Viên Kỹ Năng Mềm Quốc Tế G23.0 (DGT) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế G23.0 (IHRM) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Giám Đốc Điều Hành Số Quốc Tế G23.0 (DCEO) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Marketing Quốc Tế G23.0 (GMM) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn Quốc Tế G23.0 (DHT) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế G23.0 (CBA) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Thương Mại Điện Tử Quốc Tế G23.0 (DDB) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Kinh Tế Đối Ngoại Quốc tế G23.0 (ERS) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Công Nghệ Sáng Tạo Quốc Tế G23.0 (DMC) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Hành Chính Quốc Tế G23.0 (DOM) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Thương Hiệu Quốc Tế G23.0 (DBM) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Logistics Và Quản Trị Chuỗi Cung Ứng G23.0 (ILA) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure
Quản Trị Tài Chính Quốc Tế G23.0 ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure
Khởi Nghiệp & Sáng Tạo Quốc Tế G23.0 (IEA) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure
Giáo Dục Mầm Non G23.0 (IES) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure
Kinh Doanh Quốc Tế G23.0 (IBA) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CẤP TRUNG G23.0

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP TOÀN CẦU G23.0

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ G23.0

Trợ Lý Chuyên Nghiệp Quốc Tế (CAS) Dành Cho Sinh Viên Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Kỹ Năng Mềm Cho Hội Nhập Quốc Tế G23.0 Ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure
Chữ Ký – Năng Lực G23.0: Bí Mật Về Quyền Năng Con Người Ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure
Xây dựng Năng lực và Nhân Hiệu Nghề Pháp Chế Chuyên Nghiệp G23.0 Ngày 15 hàng tháng HN, HCM Brochure
Quản trị thiết yếu cho Pháp chế Doanh nghiệp và Luật sư chuyên nghiệp G23.0 Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
MiniMMM G23.0 - Quản trị cấp Trung Quốc tế Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
MiniYLP G23.0 - Đào tạo Lãnh đạo trẻ Tiềm năng Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
MiniIHRM G23.0 - Quản trị Nhân sự Quốc tế Thực chiến Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
MiniMBA G23.0 - Quản trị Tinh Hoa Thực Chiến CEO Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Huấn Luyện Đàm Phán Quốc Tế G23.0 Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Cuộc Đời Quốc Tế G23.0 (SMS) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Thời Gian Quốc Tế G23.0 (CTM) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Giao Tiếp Nghề Nghiệp Quốc Tế G23.0 (ICS) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Làm Việc Nhóm Quốc Tế G23.0 (GTC) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Phỏng Vấn Tuyển Dụng Quốc Tế G23.0 (CRS) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Quản Trị Con Người G23.0 (CHM) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Bán Hàng Dịch Vụ Mở Quốc Tế G23.0 (SLS) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure
Chăm Sóc Khách Hàng Quốc Tế G23.0 (CSC) Ngày 15 hàng tháng HN, HCM, Quốc tế Brochure

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO TỔ CHỨC TOÀN CẦU G23.0

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIGHER EDUCATION QUỐC TẾ

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

KHUNG KIẾN THỨC & NĂNG LỰC NHÂN LỰC CẤP CAO QUỐC TẾ EAS IHHRM G23.0

 

EAS IHHRM G23.0 là minh chứng cho sự tiên phong, đổi mới, sáng tạo trong quản trị G23.0. Nơi bạn nhận được giải pháp vốn lực hiệu quả toàn cầu.

Tìm hiểu ngay
LOGO IHHRM G23.0

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi thiết kế nên các khóa học ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 024 6656 9157.

Các Lĩnh vực Đào tạo Đẳng cấp Toàn cầu G23.0

Các khoa Đào tạo tại EAS Việt Nam

Khoá học được ưa chuộng nhất

Đào tạo Lãnh đạo & CEO Cấp cao Quốc tế

Chương trình đào tạo chuyên biệt nhất dành cho các cấp lãnh đạo, các nhà đầu tư, các cấp quản lý có mong muốn đổi mới và phát triển ra toàn cầu rèn luyện và phát triển với chuẩn IHHRM G23.0.

xem thêm
Đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0 (IHRM)

Hội nhập và định chế Quốc tế ra đời cùng với sự thay đổi môi trường, công nghệ làm thay đổi các xu hướng nhân sự và tuyển dụng. Kỹ thuật Quản trị nhân sự cũng phải thay đổi hoàn toàn.

xem thêm
10 Điều cần biết về “ĐH WestPoint Việt Nam”

Quản trị chất lượng tương đương Đại học Quốc tế cung cấp các chương trình như “du học tại chỗ” và đồng hành cùng bạn trên con đường hoạch định tương lai sự nghiệp của bạn.

xem thêm

KHOÁ HỌC ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Đào tạo Lãnh đạo & CEO Cấp cao Quốc tế

Chương trình đào tạo chuyên biệt nhất dành cho các cấp lãnh đạo, các nhà đầu tư, các cấp quản lý có mong muốn đổi mới và phát triển ra toàn cầu rèn luyện và phát triển với chuẩn IHHRM G23.0.

xem thêm
Đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0 (IHRM)

Hội nhập và định chế Quốc tế ra đời cùng với sự thay đổi môi trường, công nghệ làm thay đổi các xu hướng nhân sự và tuyển dụng. Kỹ thuật Quản trị nhân sự cũng phải thay đổi hoàn toàn.

xem thêm
10 Điều cần biết về “ĐH WestPoint Việt Nam”

Quản trị chất lượng tương đương Đại học Quốc tế cung cấp các chương trình như “du học tại chỗ” và đồng hành cùng bạn trên con đường hoạch định tương lai sự nghiệp của bạn.

xem thêm

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

Chia sẻ của học viên

TIN TỨC - SỰ KIỆN

KHAI GIẢNG

QUỐC GIA CÓ CÔNG DÂN NHẬN HỌC BỔNG EAS VIỆT NAM

Tin tức - Sự kiện

Khai giảng

Truyền thông nói về chúng tôi

Các Quốc Gia Có Công Dân Nhận Học Bổng EAS Việt Nam