CẨM NANG QUẢN TRỊ

Tại Sao Phải Sở Hữu Chứng Chỉ EAS IHHRM G23.0?

Create: T3, 04/12/2022 - 15:58
Author: admin

EAS IHHRM G23.0 là chứng chỉ về khung chuẩn kiến thức và năng lực nhân lực cấp cao duy nhất trên thế giới áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức trên cả phương diện NHÂN LỰC QUẢN TRỊ CHUYÊN NGHIỆP và NHÂN LỰC QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN. Chứng chỉ này được xem như là “MÁU” trong cơ thể một con người.

CÁ NHÂN hay TỔ CHỨC khi sở hữu chứng chỉ nhân lực cấp cao đẳng cấp toàn cầu (EAS IHHRM G23.0) sẽ là minh chứng về đẳng cấp quản trị, phong cách chuyên nghiệp, tiên phong chiến lược, văn hoá khác biệt và VỐN LỰC hiệu quả.

Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 là tinh hoa kết hợp của ISO (Châu Âu) và SHRM (Mỹ) đồng thời EAS IHHRM G23.0 còn khắc phục được những hạn chế mà các chuẩn mực trước đây chưa làm được. Bên cạnh đó việc sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 toàn cầu còn là đòi hỏi tất yếu của:

YÊU CẦU CỦA MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Quản trị một tổ chức, doanh nghiệp thậm chí một quốc gia hay đơn thuần quản trị cuộc đời một con người không chỉ là kiến thức quản trị nhân sự hay tài chính nguồn lực mà là VỐN LỰC HIỆU QUẢ - Vốn lực được hình thành từ năng lực của lãnh đạo, nhân viên, tổ chức và chiến lược hiệu quả. Theo đó, chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 không chỉ cung cấp cho người sở hữu chứng chỉ này hoặc tổ chức sở hữu người có chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 mô hình quản trị hiệu quả để tạo ra vốn lực thực thụ của cá nhân hay tổ chức hội nhập mà còn cung cấp khả năng chuyển hoá những kỹ năng, chuyên môn, năng lực thành vốn lực cho công việc, đời sống, tổ chức và nghề nghiệp.


TỔNG QUAN VÀ THỰC TẾ

Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 được tổng kết từ thực tế quản trị tổ chức và lãnh đạo quản trị từ cấp độ cá nhân cho đến đội nhóm, cấp quản lý và lãnh đạo tổ chức cũng như chiến lược cạnh tranh phát triển của cả hệ thống. Sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 là bạn đã trở thành nhân lực cấp cao đa nhiệm đẳng cấp toàn cầu. Chứng chỉ cũng giải quyết các vấn đề ở cấp độ kỹ năng, nghiệp vụ cũng như chiến lược quản trị hay nghề nghiệp.


ĐÒI HỎI CỦA CẠNH TRANH

Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 giúp xây dựng một tổ chức cũng như một cá nhân không chỉ có khả năng tồn tại mà còn là khả năng cạnh tranh, khác biệt và hội nhập phát triển toàn cầu. Cá nhân hay tổ chức có người sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 còn có khả năng đổi mới và thích ứng sáng tạo đẳng cấp toàn cầu.


TẬP TRUNG VÀO XÂY DỰNG HỆ THỐNG VỐN LỰC

Dựa trên học thuyết kinh tế tổng thể, các nhà quản trị toàn cầu đều nhận ra để tạo dựng vốn lực của một tổ chức thì chỉ dựa vào quản trị nhân sự không là chưa đủ. Bên cạnh đó, việc xác định tư duy mục tiêu, chiến lược, mô hình, công tác lãnh đạo và nhiệm vụ quản lý của tổ chức là hết sức quyết định. Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 sẽ giúp xây dựng một hệ thống vốn lực hiệu quả gắn mới mô hình quản trị nhân sự thích ứng trên hệ thống toàn cầu.


CHIẾN LƯỢC

Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 chỉ ra cấu trúc và mô hình quản trị thích ứng hiệu quả toàn cầu. Đồng thời đưa ra chiến lược để cá nhân có thể tích luỹ xây dựng lộ trình trở thành nhà quản trị cấp cao hay nhân sự cấp cao trong tổ chức hay nghề nghiệp quốc tế.


CHỨNG THỰC BỞI THỰC TẾ

Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 được thực tế toàn cầu chứng thực qua việc các nhà tuyển dụng chào đón nhân lực sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 toàn cầu. Nhân lực sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 có đủ năng lực để đáp ứng mọi đòi hỏi cao nhất của nhà quản trị chính thống dù khó tính đến đâu.

CẨM NANG QUẢN TRỊ

Làm Sao Để Trở Thành Trợ Lý Chuyên Nghiệp Giỏi

Xem thêm >>

Nghề Thư Ký, Trợ Lý Chuyên Nghiệp Khó Hay Dễ

Xem thêm >>

Nghề Trợ Lý & Thư Ký Khác Nhau Như Thế Nào?

Xem thêm >>

Quản trị nhân sự cấp cao quốc tế là gì?

Xem thêm >>

Phân biệt Quản trị nhân lực và Quản trị nhân sự?

Xem thêm >>
Saving...