Tin tức nổi bật

Lễ Trao Chứng Nhận Chương Trình Khởi Sự Nghề Nghiệp G23.0

EAS Việt Nam vừa qua đã  kết thúc 7 ngày tập huấn chương trình Khởi sự nghề nghiệp G23.0 dành cho sinh viên Đại học Thủ Đô Hà Nội.

Đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam cấp học bổng để trợ giúp công dân Việt Nam tiếp cận với học bổng quản trị lĩnh vực khởi nghiệp cũng như hoạt động liên quan đến nhân sự, hành chính, kinh doanh, marketing, trợ lý chuyên nghiệp,… để trở thành nhân lực đa nhiệm toàn cầu hoặc khởi nghiệp thành công tại Việt Nam. Nâng cao khả năng làm việc trong các tổ chức quốc tế và hội nhập toàn cầu.

Đối tượng được hỗ trợ học bổng là các sinh viên thuộc khối Ngoại ngữ hoặc Khoa học Xã hội và nhân văn.

Trải qua 7 ngày tập huấn tại EAS Việt Nam, các sinh viên đã tự tin lựa chọn cho mình các lĩnh vực ngành nghề làm việc cho sau này.

Chương trình học bổng tập huấn Khởi sự nghề nghiệp G23.0 đang tiếp tục được Quỹ học bổng EAS Việt Nam xem xét việc tiếp tục cấp cho sinh viên thuộc các khối bên trên.

Bài liên quan

EAS VIETNAM で、皆様へ完璧的にプログラムを作るように能力している、サイトでプログラムに関する情報を公表する。それに加えて、グローバル人材EAS IHHRM G23.0基準によるより高いのキャリア条件と労働市場の需要を満たすために、育成方法と学術を更新して続き。また、特徴的なプログラムと最も競争的な学費を通じて、人づくりや組織づくりの需要を満たすために心構えする。つまり、学費、キャンパス、資格などプログラムの詳細は本ウェブサイトをご覧下さい、あるいは(+84)246 656 9157の電話番号でお問い合わせ下さい。

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS