MiniMBA G23.0 Toàn Cầu

 

Mini MBA: Khoá học Quản trị kinh doanh toàn cầu G23.0 (4-6 tháng)

Mini HRM: Khoá học Quản trị Nhân sự G23.0 toàn cầu (4-6 tháng)

Ngoài ra còn chương trình dành riêng cho lãnh đạo:

Mini MLS: Khoá học Lãnh đạo và Quản trị G23.0 toàn cầu (4-6 tháng)

Nội dung

Bạn sẽ được “cài đặt” lại hệ tư duy quản trị G23.0 toàn cầu để khác biệt và cạnh tranh hơn,

Bạn sẽ được trang bị hệ thống hoá các chức năng quản trị gắn với năng lực Casestudy của mỗi cá nhân theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ của cá nhân.

Bạn sẽ có năng lực phát hiện vấn đề và công cụ giải quyết vấn đề đẳng cấp và hiệu quả ngay qua từng buổi học.

Bạn sẽ được tiếp cận từ việc thiết lập hệ thống, tổ chức hành chính, quản trị nhân sự, kế toán, truyền thông marketing, xử lý khủng hoảng….đến việc giao việc, trả lương theo KPI hay chính sách tuyển và giữ chân được người tài.

Bạn sẽ trở thành nhân lực cấp cao quốc tế có tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững.

Đối tượng

Người khởi nghiệp, người đang giữ chức vụ, ứng viên cho các vị trí quản lý, CEO, Trưởng /Phó Phòng, Bộ phận, Trợ lý cơ quan … sinh viên có ước mơ làm quản trị

Hình thức học và thời gian

Học trực tiếp tại Cầu Giấy, Hà Nội

Hoặc học qua Giảng đường điện tử Realtime online

Người học tự đăng ký thời gian học theo lịch cá nhân

Đăng ký nhận học bổng tại link sau:http://www.easvietnam.edu.vn/vi/apply-for-eas-vietnam-scholarships

Hoặc gọi TƯ VẤN MIỄN PHÍ  qua hotline: 0982308725

Xem thêm thông tin tại website: www.easvietnam.edu.vn

Bài liên quan

EAS VIETNAM で、皆様へ完璧的にプログラムを作るように能力している、サイトでプログラムに関する情報を公表する。それに加えて、グローバル人材EAS IHHRM G23.0基準によるより高いのキャリア条件と労働市場の需要を満たすために、育成方法と学術を更新して続き。また、特徴的なプログラムと最も競争的な学費を通じて、人づくりや組織づくりの需要を満たすために心構えする。つまり、学費、キャンパス、資格などプログラムの詳細は本ウェブサイトをご覧下さい、あるいは(+84)246 656 9157の電話番号でお問い合わせ下さい。

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS