Học Bổng Chào Mừng Ngày Học Thuật EAS Việt Nam

 Dành tặng các Thầy, Cô và những người làm giáo dục

Với ý nghĩa của "Ngày Học thuật là tôn vinh tất cả những chủ thể học thuật, những cá nhân, tổ chức tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển nền học thuật, đóng góp cho khoa học cũng như đào tạo con người. Trong ngày này, chúng ta có cơ hội để cùng nhau nhìn nhận về vai trò quan trọng của phát triển học thuật, nghĩa vụ và đạo đức học thuật, tinh thần học thuật.”🏅 (TS. Bùi Phương Việt Anh, Chủ tịch, Tổng Giám đốc EAS Việt Nam)

🌎 Sự “làm phẳng” của giáo dục nói riêng và học thuật nói chung thậm chí còn vượt qua giới hạn của Internet. Một nền “học thuật phẳng” toàn cầu có vai trò quan trọng trong các cuộc bứt phá của các nền kinh tế mới nổi hoặc đang phát triển. Dường như tất cả các điều kiện và yêu cầu của “dòng chảy chung” trong nền kinh tế - xã hội đã định hình và ngày một hội tụ rõ rệt hơn: thời đại hôm nay là thời đại của tự đào tạo, của nghiên cứu phát triển không ngừng và không biên giới.

Bởi vậy, ngày Học thuật 20/11 trở thành một ngày hội rộng lớn hơn, mà ở đó chúng ta tôn vinh những con người vẫn thầm lặng hàng ngày, nhưng đã không ngừng có những đóng góp lớn lao và quan trọng cho sự phát triển của nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử. 

Đi cùng chặng đường phát triển suốt 27 năm, để thay lời tri ân, Dự án Quản trị Giáo dục Higher Education G23.0 gửi gắm đến Thầy, Cô, các Tổ chức, Trung tâm, Doanh nghiệp và những người làm về giáo dục đã trực tiếp dìu dắt, chăm sóc thế hệ trẻ các suất HỌC BỔNG 92% cùng với VOUCHER 5.000.000 VND với các chương trình

Học bổng cho Nhà Lãnh đạo, người làm giáo dục:

  • 05 suất Học bổng Giám đốc quản trị giáo dục quốc tế G23.0
  • 05 suất Học bổng Hiệu trưởng toàn diện quốc tế G23.0
  • 05 suất Học bổng Xây dựng thương hiệu cơ sở giáo dục quốc tế G23.0

Học bổng cho Giáo viên:

  • 01 suất Học bổng Giáo viên và Quản lý GD quốc tế G23.0
  • 01 suất Học bổng Chương trình Đào tạo tích hợp kỹ năng mềm vào các môn học nâng cao năng lực và hiệu quả người học
  • 01 suất Học bổng Kỹ năng mềm cho hội nhập quốc tế G23.0
  • 01 suất Học bổng Chương trình giáo viên làm kinh tế G23.0

🔥 ĐẶC BIỆT 01 suất Tư vấn, thiết kế chương trình dành cho TỔ CHỨC GIÁO DỤC QUỐC TẾ trực tiếp bởi Cha đẻ Học thuyết Kinh tế Tổng thể & Chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0

🔥 ✍️ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: Ứng viên đăng ký tại đường link: https://www.easvietnam.edu.vn/vi/dang-ky-hoc-bong-quoc-te-eas-viet-nam&…;

Gửi kèm 01 hồ sơ cá nhân gồm (Thẻ cán bộ/giáo viên/nhân viên) đến email: scholarship.eas@gmail.com

⏰ THỜI GIAN TRI ÂN: 01/11/2022 - 24h00 30/11/2022

Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline 24/7: 024 6656 9157

Hãy chung tay cùng EAS Việt Nam vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

B. P. Việt Anh, (1997) 

Bài liên quan

В EAS Vietnam мы всегда стараемся разработать лучшие курсы, чтобы представить вас и  опубликовать информацию о данных курсах на сайте. Мы постоянно совершенствуем методы обучения и обновляем термины для удовлетворения растущих потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в соответствии с стандартом о международных человеческих ресурсах высшего уровня EAS IHHRM G23.0 во всем мире. Мы также готовы выполнить требования курса для каждой единицы и индивидуума с самыми конкурентоспособными платами

СТРАНЫ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СТИПЕНДИИ EAS VIETNAM