International Hospitality And Tourism (IHT)

 

The values that cannot be bought with money and no one can bring it to you except

EAS Vietnam can create your next future values!

Don't walk if you can run!

EAS VIETNAM INTERNATIONAL HIGHER LEADERSHIP & ADMINISTRATION STUDIES.

IHT is a member of EAS Vietnam that conducts Higher Human Resources training for the field of International Hotel and Tourism Management by the global IHHRM G23.0 standard. The Faculty also organizes training programs on strategy and management expertise for tourism and hotel services in Vietnam and International organizations.

IHT’s Programs are offered in Vietnamese or English language. IHT has a quality management process similar to International Universities, which means that the quality of learners is guaranteed to integrate into the region and the world.

IHT is the first school in Vietnam and the region that organizes training through Real Time Online and integrated technology to improve the quality of output human resources, reduce costs, risks and time. The cost and time of IHT study is only equal to 30% of other training programs available in Vietnam.

IHT's training programs in accordance with global IHHRM G23.0 standards ensure to meet the requirement of European and American standards for tourism and hotel activities. EAS Vietnam conducts enrollment and training at the request of individuals or organizations in Vietnam or international training.

sinh vien quoc te

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình Quản trị toàn cầu G23.0 (Global) là các chương trình đào tạo đầy đủ (Course work hoặc Full course).

Saving...

Các chương trình Quản trị Quốc tế G23.0 (International) là các chương trình đào tạo tinh gọn (Course study hoặc Mini course).

phat bieu hoc vien

Thật ngạc nhiên khi học khoá CEO của EAS Việt Nam. Từ sự tò mò rồi trở thành thán phục. Tôi nhận ra bản thân tôi cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo theo chuẩn G23.0 không phức tạp như tôi nghĩ ban đầu. Cách mà ngài Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Học thuật khích lệ tôi và dẫn dắt tôi làm tôi yêu quý Việt Nam hơn. Giờ đây công ty của tôi đã có thể mở được chi nhánh sang thị trường Châu Âu và Đông Nam Á, xin cám ơn EAS Việt Nam và Ngài Chủ tịch.

Abdul H Chaly - UEA - K20 CEO

В EAS Vietnam мы всегда стараемся разработать лучшие курсы, чтобы представить вас и  опубликовать информацию о данных курсах на сайте. Мы постоянно совершенствуем методы обучения и обновляем термины для удовлетворения растущих потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в соответствии с стандартом о международных человеческих ресурсах высшего уровня EAS IHHRM G23.0 во всем мире. Мы также готовы выполнить требования курса для каждой единицы и индивидуума с самыми конкурентоспособными платами

СТРАНЫ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СТИПЕНДИИ EAS VIETNAM