Tư vấn EAS Việt Nam

Hội đồng Cố vấn dưới dự dẫn dắt của Chủ tịch Bùi Phương Việt Anh – Cha đẻ của Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế IHHRM G23.0 Toàn cầu. Các cố vấn sẽ đồng hành cùng khởi xướng giải pháp đẳng cấp để giúp cá nhân, tổ chức giải quyết khó khăn và hoạt động hiệu quả ở toàn cầu theo nguyên tắc Quản trị Tổng thể G23.0. Hội đồng “Cố vấn – Tư vấn” cho các loại hình Tổ chức, Chính phủ, Bộ, Ngành, Tập đoàn và Doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế.

tư vấn

 

Hoạt động cố vấn – tư vấn lãnh đạo và tổ chức vừa thể hiện chiến lược thông minh đồng thời tìm kiếm các giải pháp giá trị bền vững thông qua trí tuệ tập thể gắn với tài năng chuyên gia. EAS Việt Nam thực hiện các hoạt động cố vấn – tư vấn cho Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Ngành, Tổ chức, Doanh nghiệp và các cá nhân trên phạm vi toàn cầu.

 

Lĩnh vực tư vấn:

1. Chính sách và chiến lược quốc tế

2. Giải pháp hệ thống và phi hệ thống quốc tế

3. Giải pháp tổ chức và điều hành quốc tế

4. An ninh nhân lực và rủi ro quản trị

5. Văn hóa tổ chức – xây dựng thương hiệu

6. Xây dựng thương hiệu cá nhân

 

Đối tượng và giải pháp tư vấn:

1. Tư vấn Tổ chức công

2. Tư vấn Tổ chức Quốc tế

3. Tư vấn Tổ chức Tư nhân

4. Tư vấn Cá nhân

 

Lộ trình tư vấn và cố vấn:

 

lộ trình cô vấn

 

Với mỗi quốc gia, hoạt động của Chính phủ và các cơ quan hành pháp cũng như hệ thống chính trị luôn là bài toán thách thức. EAS Việt Nam giúp đưa ra các giải pháp chiến lược cho các cấp Lãnh đạo các Tổ chức công không chỉ của Việt Nam mà cả quốc tế.
Mỗi quốc gia có luật lệ và phong cách làm việc khác nhau. Hội nhập luôn là bài toàn khó cho mọi tổ chức Quốc tế từ cấp chính phủ cho đến cá nhân. Từ cấp độ chính sách cho đến công cụ giải pháp mang tính kết nối và phát triển lợi ích hài hòa các bên.
EAS Việt Nam đẩy mạnh các hỗ trợ và tư vấn cho các Tổ chức và Doanh nghiệp Tư nhân. Đây là lực lượng vốn yếu thế về năng lực nhưng rất mạnh mẽ về số lượng. Tư vấn của EAS Việt Nam sẽ thay đổi các Tổ chức Tư nhân từ khác biệt đến phát triển bền vững ra quốc tế.
Các cá nhân luôn gắn chặt với tổ chức quản trị và xã hội. Nếu cá nhân đơn lẻ sẽ chỉ như lá cây đã lìa cành. EAS Việt Nam sẽ giúp cá nhân xóa bỏ tự ti này đến nhân hiệu và năng lực thích ứng để thành công toàn cầu hay nhà lãnh đạo quốc tế.
Saving...
eas-nghien-cuu

Hoạt động tư vấn trong nước

eas-hoat-dong-tu-van-quoc-te

Hoạt động tư vấn Quốc tế

Hoạt động tư vấn Chính sách

5 NHÓM GIẢI PHÁP TƯ VẤN TOÀN CẦU G23.0

 

giải pháp tư vấn

 

NỘI DUNG 5 NHÓM GIẢI PHÁP

Nếu coi tổ chức của bạn là cái máy tính thì chiến lược chính là hệ điều hành, tuy nhiên vì nhiều lý do mà “cái máy tính” kia của chúng ta chạy chậm, chạy kém thậm chí không hoạt động được vì “hệ điều hành” có tên là chiến lược:

Chưa có chiến lược hoặc chiến lược thiếu tổng quát, chiến lược chưa cụ thể, chiến lược thiếu căn cứ, chiến lược trên mây, chiến lược bị tắc nghẽn trong hệ thống, chiến lược thiếu quy hoạch, chiến lược không tạo ra sức chồi….

Mô hình chiến lược G23.0 chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu

Nhóm giải pháp này giúp tổ chức và các nhà quản trị các cấp nhìn rõ, nhìn đầy đủ và biết cách tự thiết lập được mô hình chiến lược phù hợp cho mục tiêu phát triển bền vững cũng như hiểu chính xác về vai trò của chiến lược đối với sự “tồn vong” của tổ chức.

Nhóm giải pháp này giúp “thanh lọc” lại các chiến lược, năng lực và cả các quyết định cá biệt của Nhà lãnh đạo trong tổ chức và điều hành tổ chức. Nhóm giải pháp này dựa trên Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu như “mã khoá” của “hệ điều hành”. Con người là trung tâm nhưng hành động hiệu quả cần kiểm soát tốt.

Không ai “leo núi” mà lại đi tập bơi cả! Câu nói này giúp chúng ta hình dung ra “mô hình” cần có cho mỗi loại hình tổ chức của chúng ta gắn với chiến lược hiệu quả của nó. Mô hình và Hệ thống là hai mặt của một tờ giấy nên cần một giải pháp đồng bộ.

EAS Việt Nam sẽ đưa ra cho bạn và tổ chức của bạn một bộ công cụ đặc biệt dựa trên Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Bộ công cụ này sẽ giúp chúng ta xây dựng mô hình để triệt tiêu các lực cản và phát huy các thế mạnh nhất của hệ thống và nguồn lực hạn hẹp của chúng ta.

Việc xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh cần giải quyết được các nguyên tắc và nguyên lý của Văn hoá và Kinh doanh gắn với chiến lược hiệu quả. Sức chồi của các tham số trên sẽ tạo ra lực đẩy doanh nghiệp của bạn về tương lai tươi sáng.

Nội dung này cung cấp các công cụ và quy trình G23.0 Toàn cầu giúp Nhà lãnh đạo thiết lập hệ sinh thái cho sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, để từ đó có chiến lược phù hợp cho điều hành cạnh tranh và phát triển hệ thống trên thị trường bất chấp tình trạng của thị trường.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CỦA ỨNG VIÊN CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

Vui lòng điền đầy đủ thông tin form bên dưới và gửi đi để được sắp xếp lịch tư vấn chiến lược bởi các Chuyên gia hàng đầu về Quản trị tại EAS Việt Nam

THÔNG TIN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC | ORGANIZATION'S/PERSONAL INFORMATION
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ | REPRESENTATIVE'S CONTACT
Số điện thoại | Phone number

EAS VIETNAM で、皆様へ完璧的にプログラムを作るように能力している、サイトでプログラムに関する情報を公表する。それに加えて、グローバル人材EAS IHHRM G23.0基準によるより高いのキャリア条件と労働市場の需要を満たすために、育成方法と学術を更新して続き。また、特徴的なプログラムと最も競争的な学費を通じて、人づくりや組織づくりの需要を満たすために心構えする。つまり、学費、キャンパス、資格などプログラムの詳細は本ウェブサイトをご覧下さい、あるいは(+84)246 656 9157の電話番号でお問い合わせ下さい。

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS