• EN EN
 • VI VI
 • JP JP
 • KR KR
 • Русский Русский

Nơi Nghiên cứu - Huấn luyện nhóm nhân lực cấp cao Giám Đốc Điều Hành (CEO) - Giám Đốc Bộ Phận -Trưởng Phòng

Khoá Huấn Luyện Xúc Tiến TM Và Xây Dựng Thương Hiệu Quốc Tế G23.0

Nhận thức đúng về thị trường và dịch vụ mở trong điều kiện hội nhập AEC & TPP hoặc các yêu cầu toàn cầu. Xây dựng chiến lược và hoạch định giải pháp thích ứng. Đảm bảo đúng trình tự của Lãnh đạo và Quản trị tạo giá trị bền vững. Áp dụng Kinh tế Tổng thể và chuẩn nhân lực G23.0.

Thông tin khóa học

 • Địa điểm:
  Việt Nam
 • Cơ quan huấn luyện
 • Mã khóa học:

  SPT 4080

 • Thời lượng:
  3 buổi
 • Học phí sau học bổng:
  Người đi làm: 1.750.000 vnđ - 2.000.000 vnđ
  Sinh viên: 1.200.000 vnđ - 1.500.000 vnđ
 • Ngày khai giảng:
  Liên tục theo tháng
 • Buổi học:
  4 tiết/ buổi
 • Hình thức học:
  Trực tiếp, Real-time 1:1

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng thiết kế các khóa học sao cho ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế EAS-IHHRM G23.0. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0246 656 9157.

[X]