CẨM NANG QUẢN TRỊ

Cuộc Chiến Tích Hợp Trong Giáo Dục

Create: T3, 04/12/2022 - 09:18
Author: admin

Ngày nay, không khó khăn gì khi đọc được những cụm từ “tích hợp” và “TÍCH HỢP TOÀN PHẦN” trong các chương trình đào tạo của các trường cả ta và tây đều vậy! vậy thì bản chất của vấn đề này là gì? Các nhà “Content học trong marketing” khi nghe thấy thuật ngữ “tích hợp” thì như vớ được vàng nhưng họ chả hiểu nó là cái gì đâu! Nên họ viết như đúng rồi! chỉ khổ học sinh và cha mẹ khó khăn trong lựa chọn! Hãy nhớ ở Việt Nam cũng có một kiểu tích hợp “môn A với môn B” để cho ra đời “môn C” theo kiểu lắp ghép cơ khí!

Tích hợp là một dạng kết cấu của khung năng lực (Việt Anh, 2009) thế nên nếu người ta chưa nhìn thấy khung năng lực của người học thì mọi thuật ngữ chỉ dùng để nói cho sang miệng!

Rồi đây “miếng bánh giáo dục” sẽ bị chia sẻ bởi giáo dục nước ngoài vào Việt Nam và ai biết được điều gì sẽ diễn ra?

Bạn nghĩ sao về điều này?

CẨM NANG QUẢN TRỊ

Nghề Thư Ký, Trợ Lý Chuyên Nghiệp Khó Hay Dễ

Xem thêm >>

Làm Sao Để Trở Thành Trợ Lý Chuyên Nghiệp Giỏi

Xem thêm >>

Nghề Trợ Lý & Thư Ký Khác Nhau Như Thế Nào?

Xem thêm >>

Định Vị Thương Hiệu Cho Doanh Nghiệp Thời Cạnh Tranh

Xem thêm >>

Sự Ảnh Hưởng Của EAS IHHRM G23.0 Tới Nhân Sự Và Tổ Chức

Xem thêm >>
Saving...