fbpx Các Dự Án Sẽ Triển Khai Năm 2016 - 2020 | EAS Viet Nam
  • EN EN
  • VI VI
  • JP JP
  • KR KR
  • Русский Русский

"Gia đình đã sinh ra các bạn. Xã hội sẽ làm cho các bạn phổ biến. Còn chúng tôi - EAS Việt Nam nâng tầm cho các bạn!"

Các Dự Án Sẽ Triển Khai Năm 2016 - 2020

Năm 2016 - 2020 EAS Việt Nam sẽ triển khai 15 dự án trọng điểm liên quan đến các trường đại học và 21 dự án liên quan đến các tỉnh, thành phố trên cả nước và quốc tế.

Cụ thể:

- Dự án Huấn luyện và thực hành nghề quốc tế TAFE EAS Việt Nam

- Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học nhà trường ĐH, CĐ: EAS 01TN

- Dự án Giải cứu thị trường lao động Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

- Dự án Xây dựng thương hiệu cho các trường đại học 2020

- Dự án học bổng Nhà Lãnh đạo và Quản trị G23.0 EAS VE199

- Dự án Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh kết hợp với kỹ năng mềm giai đoạn 2016 - 2020

- Dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và hội nhập giai đoạn 2016 - 2020

- Dự án VIE 9011 BQP - BCA

- Dự án Thanh niên làm kinh tế 2016 - 2020

- Nhóm dự án A20

Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua

Hotline Hà Nội: (+84) 24 66 569 157 / (+84) 944 408 725

Hotline Hồ Chí Minh: (+84) 941 762 432

Email Hà Nội: info@easvietnam.edu.vn

Email Hồ Chí Minh: infohcm@easvietnam.edu.vn

Website: www.easvietnam.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/EasVietnamCompany

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng thiết kế các khóa học sao cho ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế EAS-IHHRM G23.0. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0246 656 9157.

1
Bạn cần hỗ trợ?