fbpx Tuyển Sinh Và Nhập Học Các Chuyên Ngành Quốc Tế Cho Công Dân Việt Nam | EAS Viet Nam
Tuyển Sinh Các Chuyên Ngành Quản Trị Đại Học Quốc Tế Tại Việt Nam
Phần 1: Thông tin ngành học/ Course infomation
Để đảm bảo cho việc phát hành văn bằng sau này đúng pháp luật, bạn cần hoàn tất các thông tin dưới đây. Bạn muốn đăng ký khóa học nào của chúng tôi:
Phần 2: Thông tin cá nhân/ Personal information
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
1
Bạn cần hỗ trợ?