fbpx IHHR Institute | EAS Viet Nam
+84- 24 6656 9157 info@easvietnam.edu.vn

Giới thiệu về EAS Vietnam IHHR Institute

EAS Vietnam IHHR Institute (International Higher Human Resources Institute) là Trung tâm đào tạo nhân lực cấp cao quốc tế - đơn vị trực thuộc EAS Vietnam Education với giấy phép hoạt động bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Với sứ mệnh nâng cấp nguồn nhân lực lãnh đạo Việt nam ngang tầm với thế giới. IHHRI đã không ngừng nâng cấp phương pháp và cách mạng trong chiến lược đổi mới tạo ra chuẩn nhân lực quốc tế đầu tiên trên thế giới IHHRM G23.0 cùng với học thuyết kinh tế tổng thể nâng cấp tư duy và đẳng cấp lãnh đạo Việt vượt qua các chuẩn quốc tế.

Hiện các chương trình đào tạo của IHHRI gồm: Lãnh đạo cấp cao, (top managers) các nhà quản lý cấp trung (Middle Managers) và các chương trình đào tạo cấp quản lý chuyên môn First Line Managers) theo chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu. Bên cạnh đó IHHRI còn thực hiện các chương trình theo yêu cầu trên toàn cầu.

IHHRI đã trở thành một hiện tượng quản trị và là xu thế quản trị toàn cầu đi theo với phương châm EAS Việt Nam vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật.

Hình ảnh hoạt động

Đào tạo theo đơn đặt hàng

Bên cạnh các chương trình đào tạo trực tiếp tại các phân viện (Campus) của EAS Việt Nam. EAS Việt Nam cũng cung cấp các khóa huấn luyện theo đơn đặt hàng của tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế. Chương trình đào tạo được thiết kế theo các CASE STUDY mang bản quyền của mỗi đơn vị theo yêu cầu. Các chương trình được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

xem chi tiết...

1
Bạn cần hỗ trợ?