fbpx Forums | EAS Viet Nam

DON'T WALK IF YOU CAN RUN!

NẾU ĐẶT MỤC TIÊU CAO THÌ CHỈ ĐẠT KẾT QUẢ TRUNG BÌNH NẾU ĐẶT MỤC TIÊU TRUNG BÌNH THÌ CHỈ ĐẠT KẾT QUẢ THẤP

 CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ THEO CHUẨN G23.0 (MLA) xem thêm

Những giá trị không thể mua bằng tiền và không ai mang đến cho bạn ngoài chúng tôi!

EAS-IHHRM G23.0

EAS Danang

EAS Ho Chi Minh

TAFE EAS Viet Nam

Mentoring

Dai su EAS Viet Nam

Forum Topics Posts Last post
No new posts
No new posts
0 0 n/a
1 1
No new posts
15 15
No new posts
No new posts
1 1
1
Bạn cần hỗ trợ?